Vrede met jezelf

Dagelijkse overdenking; Week 82, maandag

1 Korintiers 4:3-5 NBV
‘3 Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt interesseert me niet, en hoe ik over mezelf oordeel telt evenmin. 4 Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. 5 Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.’

Mattheus 3:16- 4:3a
‘Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ 41 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2 Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 3 Nu kwam de beproever naar hem toe’

Romeinen 8:14-17 NBV
‘Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God.’

Lukas 19
‘Hij zei dan: Een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. 13 En hij riep zijn tien slaven, gaf hun tien ponden en zei tegen hen: Doe daarmee zaken totdat ik terugkom.’

VREDE MET JEZELF

In mijn praktijk – zeker het deel waarbij ik mensen begeleid met een eetstoornis – kom ik veel mensen tegen die worstelen. Ze worstelen met zichzelf. Met het beeld van zichzelf. Met hoe ze zichzelf zien. En dat is over het algemeen geen prettig beeld. Heel kort gezegd: zij hebben geen vrede met zichzelf.

Vrede is een woord dat alles zegt over harmonie en rust. Dat alles zegt over de afwezigheid van strijd en angst.
Mensen die worstelen met zichzelf en hun zelfbeeld ervaren in zowel hun hart als in hun hoofd geen vrede. Geen vrede met zichzelf wel te verstaan.

En het is heel goed mogelijk dat kerk en geloofsopvoeding hier iets mee heeft te maken. Denk maar aan uitspraken als ‘ach, ik ellendig mens.’ Of een mens is geneigd tot alle kwaad’ en ‘de geest is wel gewillig maar het vlees is zwak.’ En ‘je moet de ander uitnemender achten dan jezelf.’ ‘Je naasten liefhebben.’ En over God: ‘God is een jaloers God, we moeten Hem vrezen, Hij oordeelt en Hij ziet alles.’ of ‘God moet groter worden en ik kleiner.’ Bijbelse! uitspraken die zo los en volledig uit hun context genoemd worden en je vooral angst aan jagen en je een minderwaardigheidscomplex zouden kunnen geven. Zeker als ze tegen je gezegd/gebruikt worden door mensen met autoriteit.

Maar ook uitdrukkingen in onze taal kunnen ons aardig naar beneden halen: ‘als je voor een dubbeltje geboren bent, wordt je nooit een kwartje.’ of ‘met jou zullen we ook de oorlog niet winnen,’ ‘met jou wordt het ook nooit wat,’

En natuurlijk generatieverschillen: je kinderen vooral geen compliment geven; stel dat ze naast hun schoenen gaan lopen. Je kinderen klein en nederig houden door ze niet te bevestigen en te denken dat je ze daardoor aanmoedigt nog beter hun best te doen.

Dan is er nog de maatschappij die vooral mensen met een goede – lees hoge – opleiding belangrijker lijken te vinden. Met een HBO diploma of Universiteit, en een goede baan stel je écht wat voor. En als ook je figuur/je lijf voldoet aan de norm (?), je netwerk en je sociale leven ook nog eens flitsend is, nou dan pas kun je tevreden zijn met jezelf. Dan bén je wat.

Je ziet, er zijn mega veel signalen van buitenaf die van invloed zijn op je innerlijke vrede. Die je helpen of juist niet om van jezelf te houden.

Innerlijke vrede, van jezelf houden, is een Bijbelse opdracht. God zegt tegen jou en mij ‘jij bent mijn geliefde, ik geniet van jou.’ En toch kunnen we die woorden vaak zo moeilijk of niet ‘verinnerlijken/ons toe-eigenen’, omdat de externe omstandigheden en uitspraken van anderen zoveel invloed op ons hebben.

Het sluit aan op deze manier bij de overdenking van vorige week. Vrede met jezelf komt van binnenuit. Het is een vrede die dwars ingaat tegen alle rumoer, vragen, opmerkingen, oordelen en houding van mensen en de maatschappij. Het komt neer om te besluiten te luisteren naar De Stem die tot jouw hart wil spreken.

Daarom deze week:
– Naar welke stemmen luister jij?
– Hoe luister jij?
– Hoe belangrijk is wat je doet?
– Hoe eigen je/claim je je geliefd zijn?

Opwekking 602 ‘Vrede van God’