Hoe is het coachingstraject opgebouwd?

Kennismakingsgesprek
Het kennismakingsgesprek duurt drie kwartier. Het belangrijkste van dit gesprek is te bezien of er wederzijds vertrouwen is. Wanneer vertrouwen ontbreekt zal het moeilijk zijn een coachingstraject succesvol te starten. Tijdens dit eerste gesprek wordt een aanzet gedaan om de hulpvraag en doelen te formuleren. Daarnaast wordt er tijdens dit gesprek heldere afspraken gemaakt over de verwachtingen over en weer.

Vervolgstappen
Wanneer besloten wordt een coachingstraject met Vrij om te Leven aan te gaan wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Zo snel mogelijk na het kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de hulpvragen en doelen besproken en zo nodig verder verduidelijkt en zo concreet mogelijk gemaakt. Afspraken die gemaakt zijn, ook qua tarieven worden vastgelegd in een coachingscontract. Voor de mogelijkheden als het gaat om frequentie en kosten, ga naar tarieven

Opdrachten
Het is mogelijk dat er (creatieve) opdrachten of oefeningen aan de coachee worden meegegeven om inzicht te verkrijgen en/of het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te passen en er vertrouwd mee te raken. Daarnaast zal de coachee na iedere sessie de opdracht krijgen om een kort reflectieverslag te schrijven aan de hand van een format. 

Evaluatie
Regelmatig moet worden geëvalueerd of het traject nog steeds de goede, afgesproken koers volgt. Het kan nodig zijn dat er een tussentijdse bijstelling plaats moet vinden van doelen en te zetten stappen.