Atelier Alter Ego en creatieve coaching

Creativiteit, op welk vlak dan ook, biedt gelegenheid om iets van het innerlijk uit te drukken. Daarom kan bij Atelier Alter Ego coaching verbonden worden met creativiteit. Wat soms niet in woorden is uit te drukken lukt meestal wel door middel van schilderen, fotograferen of door muziek. Daarnaast is het voor Atelier Alter Ego belangrijk dat er monumenten worden opgericht. Ook dat is heel Bijbels.

Monumenten zijn markeerpunten die iets belangrijks hebben te zeggen. Zodat je niet vergeet! Tot hiertoe heeft God mij gebracht... En dit geeft weer gelegenheid tot dankbaarheid en vreugde. Creativiteit is in ons gelegd door God zelf. God is schepper, kunstenaar. Vanuit niets heeft Hij alles geschapen, gecreëerd. Door zelf iets te creëren geven we uiting aan het feit dat we geschapen zijn naar Gods beeld. We eren daarmee onze Schepper.