Vrij om te leven en coaching

Het is dapper wanneer je besluit dat je niet langer alleen wilt worstelen met eten. Of wanneer je je realiseert dat je nieuwe of andere stappen moet zetten dan dat je eerder hebt gedaan. Dapper om hulp in te roepen! Vrij om te leven coacht vanuit de visie dat we één zijn. Wij zijn geschapen naar het beeld van God. God is één, wij zijn één. Daarom zal de coaching/begeleiding ook altijd gericht zijn op het geheel: op denken, voelen, handelen en niet te vergeten je ziel.

Vrij om te leven gebruikt daar de VIVOH1 – principes voor. Dit woord VIVOH1 staat voor:
V = vernieuwing
I = inzicht
V = veerkracht
O = optimisme
H = handelen
1 = eenheid, verbondenheid

Deze letters, en cijfer geven aan wat de speerpunten zijn van Vrij om te leven. Gods vernieuwing en herstel in jou mag bovenaan staan. Dat wordt bereikt door inzicht te krijgen. Inzicht in hart, hoofd en handelen. Veerkrachtig zijn of leren dat te zijn is belangrijk. Veerkrachtige mensen bewegen mee als dat nodig is zonder te breken, kunnen tegen een stootje en staan op als ze vallen. Maar daar heb je wel hulp bij nodig. Iemand die naast je staat en met je oploopt. Daarnaast is het belangrijk om te leven vanuit optimisme, of beter gezegd vanuit hoop. Mensen die blijven hopen, die blijven hopen op God komen nooit bedrogen uit.

De H staat voor handelen, als in ‘actie ondernemen’. Inzicht krijgen is goed. Maar het is nog belangrijker om daarbij ook handelen te voegen. Dan komt de eenheid, waar de 1 voor staat optimaal tot zijn recht. De 1 staat voor eenheid maar ook voor verbondenheid. God is een God van relaties en verbondenheid. En wij, mensen geschapen naar Zijn beeld, zijn ook bedoeld om in verbondenheid te leven. Leven in verbondenheid maakt van ons mooie mensen. Die verbondenheid gaat in de eerste plaats om de verbondenheid met jezelf en met God. Of met God en jezelf. En vandaaruit met de ander.

Wanneer je ‘goed verbonden’ bent heb je geen eetstoornis, of wat voor overlevingsmechanisme dan ook meer nodig.

Hoe is het coachingstraject opgebouwd?  

Kennismakingsgesprek 
Het kennismakingsgesprek duurt drie kwartier. Het belangrijkste van dit gesprek is te bezien of er wederzijds vertrouwen is. Wanneer vertrouwen ontbreekt zal het moeilijk zijn een coachingstraject succesvol te starten. Tijdens dit eerste gesprek wordt een aanzet gedaan om de hulpvraag en doelen te formuleren. Daarnaast wordt er tijdens dit gesprek heldere afspraken gemaakt over de verwachtingen over en weer. 


Vervolgstappen 
Wanneer besloten wordt een coachingstraject met Vrij om te leven te starten wordt er een vervolgafspraak gemaakt, zo snel mogelijk na het kennismakingsgesprek. Tijdens dit eerste gesprek zal er geprobeerd worden de hulpvraag en doelen te formuleren. Daarnaast wordt er tijdens dit gesprek heldere afspraken gemaakt over de verwachtingen over een weer. De coachee is vrij om te kiezen voor de tijdsduur en de frequentie van de gesprekken. Ga voor de mogelijkheden naar ‘Tarieven’. 


Opdrachten 
Het is mogelijk dat er (creatieve) opdrachten of oefeningen aan de coachee worden meegegeven om inzicht te verkrijgen en/of het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te passen en er vertrouwd mee te raken. 


Evaluatie 
Regelmatig moet worden geëvalueerd of het traject nog steeds de goede, afgesproken koers volgt. Het kan nodig zijn dat er een tussentijdse bijstelling plaats moet vinden van doelen en te zetten stappen.