Mijn drive en mijn praktijk

Mijn drive om te doen wat ik doe ligt in Wie God is, in het werk van Jezus en de in kracht van de Heilige Geest voor ons. Er zijn veel Bijbelteksten die ik zou kunnen citeren om daar uitdrukking aan te geven. Maar ik noem er één: ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.’
2 Korinthe 5:17

Alles is nieuw geworden. Wij zijn in Christus nieuw! Ik ben nieuw in Christus. Het oude ís voorbij. Mijn verleden met al zijn pijn is weggedaan! Wat een rijkdom, wat een kracht, wat een troost en wat een bemoediging! En vooral ook wat een vrijheid geeft dat.God leeft, regeert en heeft ons op het oog. Hij heeft een toekomst van hoop voor ons weggelegd.

Toen ik eenmaal genezen was van de eetstoornis was het mij helder: ‘dit hoofdstuk is afgesloten en daar ga ik het nooit meer over hebben.’ Dat was duidelijk niet Gods plan. Vrij snel nadat ik mijn coachingspraktijk was gestart kwam het onderwerp eetstoornis met volle vaart om de hoek zetten, doordat ik het zo duidelijk bij anderen zag. Het gevolg was de eerste Eetclub 121 in Gouda. En langzaam maar zeker werd mijn algemene praktijk een praktijk voor christelijke hulp bij eetstoornissen en moet ik dus wel heel open zijn over mijn leven met de eetstoornis. Wonderlijk hoe God gebruikt wat wij hebben afgedankt.

De afgelopen periode is de omschakeling van algemeen coachen naar het specialisme hulpverlening bij eetstoornissen, volledig doorgevoerd door ook de naam van de praktijk te veranderen van Atelier Alter Ego naar Vrij om te leven. Ook het logo is daarbij aangepast. In dit logo komt vrijheid en vreugde goed tot uiting. Het is mijn verlangen om mensen te leiden naar de weg van vrijheid die Jezus ons biedt om zo vol te raken van Zijn liefde, vrede en vreugde. Een liefde, vrijheid, vrede en vreugde die de eetstoornis totaal overbodig maakt. En je je vrij weet en voelt om het leven te leven dat God voor jou heeft weggelegd.