De term Alter Ego is afkomstig uit het Latijn en betekent ‘het andere ik’. De gedachte om dit als naam voor een coachingspraktijk te gebruiken komt voor uit het feit dat we vaak allemaal met maskers op door het leven gaan, of rollen spelen. We durven niet meer onszelf te zijn. Of we weten niet meer wie we zijn zonder masker. Ons alter ego is onze tweede natuur geworden. Zo wil God het niet. Hij wil dat we zijn zoals Hij ons heeft geschapen.

Bewust is gekozen om het woord Atelier te gebruiken. Een Atelier is een werkplaats. Hiermee wordt aangegeven dat er gewerkt moet worden. Als coach begeleid ik coachees. Het echte werk zal door de coachee zelf moeten gebeuren. Aangezien er ook ruimte is voor creativiteit komt zo het woord Atelier opnieuw tot zijn recht.

Het logo van Atelier Alter Ego is ontleend aan een schilderij dat ik ooit heb gemaakt naar aanleiding van psalm 103 vers 13. Waar gesproken wordt over God als vader, Zijn ontferming over ons en het thuisomen bij Hem. Bij God de vader mogen maskers worden losgelaten en mag je zijn wie je bent. Je mag thuis komen bij God en bij jezelf.